Image Alt
  /  Wereld van Verschil

Een wereld van verschil 1:

De kracht van GISSKID ligt in de persoonlijke benadering. Geen groep, geen interactie en geen situatie is gelijk. GISSKID stemt de interventies af op de actuele situatie in deze groep op dit moment. GISSKID ondersteunt leerkrachten bij het herkennen van de interacties binnen de groep, bij het faciliteren van de groepsgesprekken en bij het vinden van de juiste benadering om individuele leerlingen, in samenwerking met de groep, te helpen hun eigen oplossingen te vinden die voor alle betrokkenen bevredigend zijn.

 

“Ik denk dat grote mensen het zelf ook niet weten. Ze zeggen dat wij het moeten uitpraten, maar zelf schreeuwen ze tegen elkaar of praten helemaal niet meer met elkaar” (Sara, 11 jaar).

Een wereld van verschil 2:

Geen mens, geen situatie en geen moment is hetzelfde. Alleen al om die reden is het onmogelijk om een algemene standaard methode te volgen of een algemeen toetsinstrument te ontwikkelen voor sociale vaardigheden.

GISSKID helpt kinderen en leerkrachten “hier en nu situaties” te benutten in plaats van “wat zou je doen als” scenario’s. In “hier en nu situaties” spelen emoties een belangrijke rol. Emoties horen bij ons als mens.

 

“Ik vond het niet leuk om te horen hoe anderen echt over mij denken, maar ik ben wel blij dat ik het nu weet. Nu weet ik wat mijn eigen aandeel is en kan ik er zelf ook iets aan doen” (André, 11 jaar).

Een wereld van verschil 3:

De online wereld maakt een groot deel uit van onze leef- en belevingswereld. De invloed daarvan is immens groot. De grens tussen wat “echt” is en wat niet, is vaag en loopt vaak door elkaar. Denk aan de “1000 vrienden” op Facebook, 4000 volgers op Twitter. We “liken posts” met emoticons, we chatten in plaats van praten. We delen onze levens via Tiktok of YouTube. En dat wordt nagespeeld. Mogen we een “Tiktok maken”? En meteen is het geplaatst. Kinderen hebben geen idee van de consequenties.

Kinderen spelen “YouTubeje”, waarbij ze “nep filmen” hoe kinderen “nep in elkaar geschopt worden”, maar soms is het per ongeluk toch raak. Veel conflicten in de klas hebben een oorsprong in de online wereld buiten school.

GISSKID helpt kinderen de kloof tussen de online- en de real life wereld te overbruggen. Online conflicten worden in de klas stap voor stap geanalyseerd en “vertaald” naar real life situaties.

Een wereld van verschil 4:

 

“Bezin je op je eigen kracht en op het gegeven dat iedere tijd zijn eigen antwoorden vraagt” (Willy Brand).

 

In de 21e eeuw vertellen we kinderen nog steeds dat het volgen van een zo hoog mogelijke opleiding en het behalen van zo hoog mogelijke resultaten, de sleutel is tot een gelukkig leven en het vinden van een goede baan. Hierdoor krijgen kinderen met andere talenten en kwaliteiten al vroeg in het leven het gevoel dat ze falen wanneer het schoolse leren niet goed lukt. Tegelijkertijd leren ze via de sociale media dat je ook heel succesvol (financieel en / of beroemd) kunt worden zonder een succesvolle schoolcarrière.

GISSKID helpt kinderen bij het zoeken naar hun eigen kracht. Je kunt ook een verschil maken wanneer je toevallig niet zo goed bent in rekenen of spelling.

Een wereld van verschil 5:

 

“Ik kan er niks aan doen dat er dingen kapot gaan of dat ik anderen stoor met mijn gedrag want ik heb ADHD” (Femke, 8 jaar).

 

GISSKID helpt kinderen bij het zoeken naar de mogelijkheden binnen de eigen beperkingen. “Rekening houden met” moet wederkerig zijn.