Image Alt
  /  Visie

Visie

“De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw, maar niet iedereen kent de oude ideeën” (Euclides, 430 v.C. – 360 v.C).

De GISSKID-visie is dat je niet sociaalvaardig kunt worden in je eentje. Hoe je moet omgaan met tegenslagen, teleurstellingen, verdriet, problemen of conflicten leer je van, met, aan en door anderen.

Lees Meer
Visie op het kind

Visie op het kind

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en hebben een krachtige innerlijke “drive”...

Visie op sociaal leren

Visie op sociaal leren

Mensen zijn sociale wezens die in groepen leven...

Visie op passend onderwijs

Visie op passend onderwijs

Met de invoering van Passend Onderwijs is, nog meer dan voorheen...

Literatuur

Literatuur

Cohn, R. & Terfurth, C. (2007). Lebendiges Lehren und Lernen. TZI macht Schule. Stuttgart: Klett-Cotta.

Dewey, J. (2001). The School and Society. (republication, originally published in 1915 by the University of Chicago Press, Chicago, Illinois). Mineola / New York: Dover Publication Inc.

Doel, M. (2005). Difficult behaviour in groups. Social Work with Groups, 10(2), 137-153, Sage.

Forsyth, D.R. (2017). Group Dynamics (7th Edition). Belmont CA; Boston MA: Centage.

Freire, P. (2012). Pedagogy of the Oppressed (3oth Anniversary Edition). New York – London – New Delhi – Sidney: Bloomsburry.

Inspectie voor het Onderwijs. (2019). De Staat van het Onderwijs. Onderwijsverslag 2018 – 2019. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.

Littleton, K. & Mercer, N. (2013). Interthinking: Putting talk to work. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Tuckman, B.W. (1965). Developmental Sequence in Small Groups. Group and Organizational Studies, 2, 429 – 427.

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press.