Image Alt
  /  Herkenbaar?

Alles al geprobeerd en nog steeds niet het gewenste resultaat? Dan is het misschien tijd voor een andere aanpak.

 

De kinderen in mijn groep reageren de hele tijd op elkaar op een negatieve manier.

Er gebeurt van alles buiten de klas en dat werkt door in de klas. Ouders verwachten dat ik dat allemaal wel even in kaart breng en oplos, maar dat gaat ten koste van de lestijd en van de kinderen die er niets mee te maken hebben.

 

Krijgen ze ruzie in WhatsApp, gaat dat in de klas gewoon verder. En daar sta ik dan met mijn instructie over onderwerp en persoonsvorm.

Ze kunnen totaal niet meer omgaan met uitgestelde aandacht, ze roepen overal doorheen en willen over alles in discussie.

 

Ik moet zo ongeveer ondersteboven aan de trapeze hangen met een clownsneus op om ze een beetje bij de les te houden.

Kinderen hebben totaal geen respect meer voor materialen en eigendommen van school of van een ander.

 

Er gaat geen dag voorbij of ik moet na de pauze eerst weer een conflict oplossen.

Er is totaal geen respect meer. Ouders praten alles wat hun kind doet weer goed.

 

Het lijkt soms wel of er geen gewone kinderen meer bestaan. Iedereen in mijn klas heeft wel iets waar ik rekening mee moet houden.

Het is een hele strijd om te doen wat er op het rooster staat. Het kost me zoveel energie dat ik er op leegloop. Ik heb het gevoel dat ik constant met de groep in gevecht ben.

 

Ouders klagen dat hun kind wordt buitengesloten en gepest, maar wij kunnen niets ontdekken dat de klachten van de ouders bevestigt.

Ik kan er niet precies de vinger op leggen, maar het voelt gewoon niet goed. Onderhuids gebeurt er van alles waar ik geen grip op krijg, maar wat het lesgeven soms bijna onmogelijk maakt.

Leerkrachten zijn opgeleid om les te geven, maar soms gebeuren er dingen in de klas die het lesgeven bemoeilijken of soms zelfs onmogelijk maken.

Leerkrachten zijn gewend de regie te hebben en proberen vanuit die rol de problemen in de groep op te lossen. GISSKID legt de problemen terug bij de groep en maakt de groep medeverantwoordelijk voor het vinden van oplossingen. Dat is voor sommige leerkrachten doodeng.

“Frustratie en machteloosheid van mijn kant. Het is heel moeilijk om toe te kijken zonder in te grijpen en te vertrouwen op het eigen leerproces van de kinderen. Ik mis structuur, het feit dat ik de leiding heb, kan overbrengen wat ik denk dat belangrijk is terwijl de kinderen luisteren en leren. Hoe weet ik dat ze zo leren wat ze moeten leren? Moet ik me dan aanpassen en al mijn controle loslaten?” (leerkracht groep 7).

GISSKID leert leerkrachten dat je nog steeds de controle kunt hebben ook al geef je de kinderen de ruimte om zelf hun eigen antwoorden en oplossingen te vinden. Oplossingen die jij misschien nog niet kent, maar die voor hen werken.