Image Alt
  /  Teams

Teams

Groepsdynamiek: wat is het en hoe werkt het? Bestaan de Gouden Weken wel of niet en wat is de rol van de leerkracht op de dynamiek in de groep. De GISSKID workshop biedt jou en je team de gelegenheid om nieuwe inzichten op te doen, activiteiten in te zetten om de dynamiek in de groep in kaart te brengen, te kijken achter gedrag en te reflecteren op eigen aannames en routines.

Deze workshop kan gedurende het hele schooljaar worden ingezet, bijvoorbeeld tijdens een studiedag. Het is namelijk nooit te laat om te werken aan de dynamiek in de groep. Iedere week kan een Gouden Week worden.

Ben je op zoek naar maatwerk voor jouw groep of voor jouw team, neem dan contact met ons op.