Image Alt
  /  Lees Meer 3

GISSKID biedt leerkrachten Professionele en Persoonlijke Begeleiding op maat

Veel leerkrachten worstelen met de vraag hoe ze hun leerlingen kunnen motiveren en betrekken bij de lesstof. Een bijkomend probleem is vaak het gedrag in de klas:

negatief op elkaar reageren, over alles in discussie gaan of (cyber)pesten.

 

Gelukkig zijn er steeds meer leerkrachten, intern begeleiders en directeuren die een laag dieper kijken. Zij zien de relatie tussen (problematisch) gedrag en de verschillende leerbehoeften van hun leerlingen: wat probeert deze leerling met zijn of haar gedrag duidelijk te maken? Gedrag staat namelijk nooit op zichzelf, maar altijd in een context en altijd in relatie tot anderen. Wanneer hier ondersteuning bij nodig is, kan GISSKID u verder helpen. Met een speciaal voor het onderwijs ontwikkeld diagnostisch instrument wordt de dynamiek in de groep gekoppeld aan interventies en bijbehorende leerkrachtgedrag waar de leerling(en), in relatie tot de groep, behoefte aan heeft.

GISSKID is gespecialiseerd in groepsdynamiek en groepsprocessen en ondersteunt leerkrachten bij het vinden van de juiste weg richting een veilig pedagogisch klimaat.