Home

Slide GISSKID is een goede aanvulling op het leerkracht repertoire voor alle scholen die willen werken aan de drie belangrijkste functies van het onderwijs: GISSKID is een aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen - Het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen

- Zorgen voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden

- Het toerusten van kinderen voor participatie in de samenleving
Daarnaast biedt GISSKID kinderen handvatten om zelf problemen en conflicten op te lossen, respectvol en tolerant te denken en op hun eigen niveau te handelen als burger in een multiculturele democratische samenleving Lees Meer..
Slide Lees meer.. GISSKID geeft kinderen een stem en helpt volwassenen te leren van kinderen De kracht van GISSKID ligt in het betrekken van de kinderen als experts. Kinderen denken en redeneren anders dan volwassenen en komen daardoor tot heel andere oplossingen. Of het nu gaat om problemen met gedrag, pesten of betrokkenheid bij de lesstof, de oplossingen van kinderen blijken vaak verrassend effectief. Slide Lees meer.. GISSKID biedt leerkrachten Professionele en Persoonlijke Begeleiding op maat GISSKID helpt leerkrachten bij het herkennen van de natuurlijke dynamiek in de groep in relatie tot gedrag, motivatie en betrokkenheid. Wanneer deze verstoord is helpt GISSKID bij het herstellen van de dynamiek. Slide Waarom ga je naar school? GISSKID ondersteunt scholen die actief bezig zijn hun onderwijs betekenisvoller te maken - Omdat het moet van je vader en moeder (Luka, 5 jaar)
- Omdat het moet van de koning (Amy, 6 jaar)
- Voor later want dan krijg je een goede baan (Brigitte, 10 jaar)
- Voor later als je zelf een vader of moeder bent en je eigen kinderen moet helpen met hun huiswerk (Anouk, 10 jaar)
- Voor later want dan moet je allemaal formulieren invullen en zo (Thom, 11 jaar)
Zomaar een greep uit de antwoorden van geïnterviewde kinderen. Opvallende overeenkomst is dat geen van de kinderen het heeft over naar school gaan om iets te leren voor het “hier en nu”. Hoe gemotiveerd moet je zijn om jaren lang iets te leren waar je later misschien profijt van kunt hebben? Lees Meer.. GISSKID ondersteunt leerkrachten bij het “vertalen” van lesdoelen in betekenisvolle leermomenten waar kinderen ook meteen vandaag iets aan hebben.
Slide Het is in de praktijk ontstaan door het verbinden van twee
disciplines. De effectiviteit van deze aanpak is bevestigd in een
meerjarig wetenschappelijk onderzoek.
GISSKID is een practice én evidence
based aanpak op maat.

Kwaliteit

GISSKID is gebonden aan het gedragsconvenant VIB-S en de internationale normen voor sociaal groepswerk en waarborgt de kwaliteit van de aangeboden diensten. GISSKID is aangesloten bij:

    

GISSKID is verplicht gesteld tot nascholing, intervisies en interne audits van bovengenoemde keurmerken.

In 2021 is het GISSKID concept bekroond met een endorsement van de IASWG (International Association for Social Work with Groups).

Effecten

De effecten van de GISSKID-aanpak zijn over een periode van 6 academische jaren (2013 – 2019) onderzocht in 24 groepen (groep 1 t/m 8) in 11 verschillende scholen. De effecten in vier van deze scholen, variërend van een kleine dorpsschool tot een school met een gemengde populatie in het centrum van een stad, zijn onderzocht in een promotieonderzoek aan de Universiteit van Sussex. Een ervaren groepswerker nam tijdens de studie één dagdeel per week de groepen over om de leerkracht groepswerk kennis en vaardigheden te leren. Voorafgaand aan de interventies werd de problematiek samen met de leerkracht en de groep in kaart gebracht en werden de doelen samen met leerkracht en groep geformuleerd. Daarnaast werd vastgelegd hoe vastgesteld kon worden of de doelen ook daadwerkelijk werden behaald.

Conclusies

In 23 van de 24 groepen veranderde het pedagogisch klimaat in positieve zin vanaf het moment dat de groepen betrokken werden in het zoeken naar oplossingen en niet langer werden gezien als veroorzakers van de problemen. Leerkrachten realiseerden zich dat ze onvoldoende kennis hebben van wat zich in groepen afspeelt; dat hun repertoire om de klas als groep te benaderen te beperkt is; en dat

het voeren van gesprekken met de klas vanuit een open, luisterende houding, een vaardigheid is die ze vooraf niet beheersten. Hoewel het onderzoek zich niet specifiek gericht heeft op (cyber)pesten, zijn in 3 gevallen extreme pestsituaties waar volwassenen geen grip op konden krijgen, door de groepen zelf opgelost en heeft een groep zelf de effecten van sociale media onderzocht en regels opgesteld.

Slide Alles al geprobeerd en nog steeds niet het gewenste resultaat? Lees Meer.. Dan is het misschien tijd voor een andere aanpak. Slide Lees meer.. De kinderen in mijn groep reageren de hele tijd op elkaar op een negatieve manier. Slide Lees meer.. Er gebeurt van alles buiten de klas en dat werkt door in de klas. Ouders verwachten dat ik dat allemaal wel even in kaart breng en oplos, maar dat gaat ten koste van de lestijd en van de kinderen die er niets mee te maken hebben. Slide Lees meer.. Krijgen ze ruzie in WhatsApp, gaat dat in de klas gewoon verder. En daar sta ik dan met mijn instructie over onderwerp en persoonsvorm. Slide Lees meer.. Ze kunnen totaal niet meer omgaan met uitgestelde aandacht, ze roepen overal doorheen en willen over alles in discussie. Slide Lees meer.. Ik moet zo ongeveer ondersteboven aan de trapeze hangen met een clownsneus op om ze een beetje bij de les te houden. Slide Lees meer.. Kinderen hebben totaal geen respect meer voor materialen en eigendommen van school of van een ander. Slide Lees meer.. Er gaat geen dag voorbij of ik moet na de pauze eerst weer een conflict oplossen. Slide Lees meer.. Er is totaal geen respect meer. Ouders praten alles wat hun kind doet weer goed. Slide Lees meer.. Ouders klagen dat hun kind wordt buitengesloten en gepest, maar wij kunnen niets ontdekken dat de klachten van de ouders bevestigt. Slide Lees meer.. Ik kan er niet precies de vinger op leggen, maar het voelt gewoon niet goed. Onderhuids gebeurt er van alles waar ik geen grip op krijg, maar wat het lesgeven soms bijna onmogelijk maakt. Slide Lees meer.. Het lijkt soms wel of er geen gewone kinderen meer bestaan. Iedereen in mijn klas heeft wel iets waar ik rekening mee moet houden. Slide Lees meer.. Het is een hele strijd om te doen wat er op het rooster staat. Het kost me zoveel energie dat ik er op leegloop. Ik heb het gevoel dat ik constant met de groep in gevecht ben.