Image Alt
  /  Lees Meer 1

GISSKID is een aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen

GISSKID is een aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen. Door de individuele benadering komt de GISSKID aanpak tegemoet aan de gestelde eisen in nieuwe wet burgerschapsonderwijs (2021), waarin onder andere staat:

“Goed burgerschapsonderwijs sluit aan bij de leefwereld van leerlingen en de interesses, problemen en risico’s die hiermee gepaard gaan. Uitgangspunt bij het toezicht is dat scholen blijk geven van inzicht in hun leerlingenpopulatie en hun leefwereld en dit, indien nodig, vertalen naar het onderwijs. Verder is van belang dat basiswaarden structureel onderdeel zijn van de schoolcultuur en dat deze daarmee in overeenstemming is.” (Inspectie van het Onderwijs, 2023:140).

Geen school, geen leerlingenpopulatie en hun leefwereld en geen situatie is namelijk gelijk. Wanneer we de school zien als “een oefenplaats waar leerlingen op een veilige manier hun burgerschapsvaardigheden met elkaar kunnen oefenen” (ibid), dan moet dit ‘oefenen’ afgestemd zijn op de leefwereld van deze leerlingen.

De GISSKID aanpak sluit ook aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de UN.

In SDG 4 (over Kwaliteitsonderwijs) staat onder andere:

“Bovendien zorgt onderwijs ervoor dat de bevolking nu en in de toekomst over goede vaardigheden beschikt om te functioneren in een kennisintensieve omgeving en volwaardig mee te draaien in de maatschappij.”

Kunnen functioneren en volledig meedraaien in de maatschappij, vraagt ook om verantwoordelijkheidsbesef, het op respectvolle wijze kunnen omgaan met andere meningen en het afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie.

Tijdens de GISSKID interventies wordt o.a. ook gewerkt aan:

SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

SDG 10: Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur

SDG 16: Het ervaren van onveiligheid kan een grote impact hebben op het persoonlijke leven en heeft effect op de welvaart

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Inspectie van het Onderwijs (2023). ONDERZOEKSKADER 2021 voor het toezicht op de voorschoolse educatie en het primair onderwijs Versie per 1 augustus 2023

www.sdgnederland.nl